AZ EN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASI

Lisenziyalaşdırma və icazələrin verilməsi

Maliyyə bazarları sahəsində lisenziyaların (icazələrin) verilməsi, verilmiş lisenziyaların (icazələrinin) qüvvəsinin dayandırılması, məhdudlaşdırılması və ləğv edilməsi qaydası “Banklar haqqında”, “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında”, “Kredit ittifaqları haqqında”, “Poçt haqqında”, “Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında”, “İnvestisiya fondları haqqında”, maliyyə bazarlarını və maliyyə bazarlarının subyektlərinin fəaliyyətini tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarından, onlar əsasında qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktları əsasında müəyyən edilir və verilir.

Press-relizlər

Digər press relizlər »