AZ EN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASI

Ticarətə nəzarət

Qiymətli kağızların tədavülü zamanı qiymətli kağızlarla əqdlərin bağlanması və icrası qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməklə həyata keçirilməlidir. Qiymətli kağızlar bazarında əqdlərin bağlanması qaydalarının pozulmasına, insayd məlumatın istifadəsi ilə əqdlərin bağlanmasına və qiymətlərlə manipulyasiyalara yol verilmir.