AZ EN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASI

Tənzimləyən sənədlər

  • Prosessinq fəaliyyətinə icazənin verilməsi və nəzarət Qaydaları
  • Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə Qaydaları
  • Banklarda informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinə dair Qaydalar